شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری که از غرفه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تبریز در تاریخ 20 تا 23 تیرماه 1396بازدید نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارا می باشد

 

.

 

 

شماره ۱۳۶ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای خرداد و تیر ۱۳۹۶ منتشر گردید.

شماره ۱۳۵ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر گردید .

شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری دعوت می کند که از تاریخ 20 لغایت 23 تیر ماه ۱۳۹۶ از غرفه این شرکت واقع در سالن شهریار غرفه 24 بازدید به عمل آورند .      

The new volume of foundry magazine for July/August 2016 has been published.

Wednesday, 29 June 2016 14:36

History

Written by

FRM established in 1975

FRM participated in the 9th Metallurgy & Foundry fair in 2-5 of August in Isfahan, Iran . We delightfully thank the foundry industry experts that visited our stand in this fair.

The new volume of foundry magazine for May/June 2016 has been published.

FRM participated in the 13th international Tabriz fair which was hold in 26-29 May of 2016  in Tabriz-Iran

FRM participated in the 4th International Aluminium Conference (IIAC2016) held in Tehran , 11-12 May 2016.

Page 1 of 6