شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری دعوت به عمل می آورد که از غرفه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو در تاریخ 13 لغایت 16 آذرماه 1396واقع در سالن 10-11 غرفه K01  بازدید به عمل آورند.

شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری که از غرفه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تبریز در تاریخ 20 تا 23 تیرماه 1396بازدید نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارا می باشد

 

.

 

 

شماره ۱۳۶ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای خرداد و تیر ۱۳۹۶ منتشر گردید.

شماره ۱۳۵ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر گردید .

شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری دعوت می کند که از تاریخ 20 لغایت 23 تیر ماه ۱۳۹۶ از غرفه این شرکت واقع در سالن شهریار غرفه 24 بازدید به عمل آورند .      

The new volume of foundry magazine for July/August 2016 has been published.

Wednesday, 29 June 2016 14:36

History

Written by

FRM established in 1975

FRM participated in the 9th Metallurgy & Foundry fair in 2-5 of August in Isfahan, Iran . We delightfully thank the foundry industry experts that visited our stand in this fair.

The new volume of foundry magazine for May/June 2016 has been published.

FRM participated in the 13th international Tabriz fair which was hold in 26-29 May of 2016  in Tabriz-Iran

Page 1 of 5

Exhibition