اشكال و پودرهای گرمازا برای افزایش راندمان تغذیه.

 

توصیه برای استفاده

فیدكس، ماده گرمازایی است كه شامل آلومینیوم به همراه عوامل اكسید كننده است. این ماده در تماس با فلز مذاب واكنش داده حرارت زیادی را آزاد می كند. بعد از اتمام واكنش مواد باقیمانده همانند یك عایق حرارتی عمل می كند كه در ضمن، حرارت را در سر تغذیه متمركز نگه می دارند. این محصول دارای انواع Feedex 50 و Feedex100M می باشد که نوع Feedex 50 دارای خصوصیت گرمازایی بیشتری می باشد.

 

هدف

فیدكس، ماده حرارت زا است که بصورت پودر در دسترس است. این پودر اگر با مقدار مناسبی آب حرارت داده شود به هر شكل مورد نظری قابل فرم دهی است و می توان آن را در كوره ماهیچه پزی خشك نمود.

به محض اینكه فلز مذاب وارد محفظه تغذیه ای كه با فیدكس ساخته شده است می شود یك واكنش شیمیایی در مواد اگزوترم شروع می شود كه ابتدا همراه با آزاد سازی حرارت زیادی است. این حرارت موجب تاَمین حرارت از دست رفته به هوا و ماسه می شود و در نتیجه دمای تغذیه ثابت مانده یا حتی افزایش می یاید. تغذیه در این صورت برای مدت نسبتاَ طولانی دارای مذاب آماده و در دسترس برای عمل تغذیه می باشد. بدینوسیله گرادیان حرارتی مطلوب بین قطعه و تغذیه برقرار می شود و انجماد جهت دار انجام می شود تا سلامت قطعه تامین گردد.

 

مزایا

 

 • بکارگیری و استفاده صحیح ازفیدکس راندمان تغذیه را بهبود داده و در نتیجه راندمان ریخته گری را بالا میبرد.کاهش ستون مایع تغذیه باین معنی است که:
 • نهایت استفاده از حجم مذاب در دسترس انجام می شود.
 • برای تولید هر قطعه هزینه مذاب كمتری پرداخته می شود.
 • هزینه های تمیز كاری قطع می شود.
 • در مورد تغذیه های با اشكال پیچیده(سربسته) نیز میتواند بكار گرفته شود.
 • استفاده از فیدكس حرارت زا بصورت پودر ، ریخته گری قطعات ویژه و پیچیده را با ایجاد انجماد جهت دار امكان پذیر می سازد.

 

مخلوط كردن

پودر فیدكس بایستی با 5 درصد آب بوسیله دست یا مخلوط كن تمیز (تا حدی كه یك مخلوط یكدست برای شكل دهی بدست بیاید) مخلوط شود. توجه كنید كه استحكام تر از استحكام یك مخلوط ماسه روغنی پائین تر است.

افزودن آب باید به دقت كنترل شود .

 

توجه

زمانی كه آب با فیدكس حرارت زا افزوده می شود نهایت زمان برای قالبگیری و خشك كردن آن دو تا سه ساعت می باشد.

 

ساختن (شكل دادن)

مخلوط فیدكس به شكل SLEEVE یا هر شكل مورد نیاز قالبگیری می شود. یك لایة با ضخامت 1.25 CM از ماسه ماهیچه در انتهای SLEEVE درست در جایی كه SLEEVE در تماس با قطعه قرار میگیرد پیوست می شود. این عمل از سوخته شدن (یا معیوب شدن، یا خراب شدن) احتمالی قطعه جلوگیری می كند. تجهیزات دقیق ماهیچه سازی مورد نیاز نیست. تیوبهای آلومینیمی یا ورقه های رول شده فولادی برای متراكم كردن مخلوط فیدكس بهترین قالب ماهیچه ها هستند. اینگونه قالبها با دوامتر ازچوب میباشند. وقتی سرعت تولید بالاتری مورد نیاز باشد می توان از هر نوع دستگاه مرسوم ماهیچه زنی مثل ماهیچه زنی بادی، دستكاه شوت ماهیچه، ماشین قالبگیری ضربه فشاری (Jolt-squeeze) یاغیره استفاده نمود.

 

هواكش گذاری

هواكش گذاری برای خروج گازهای حاصل از احتراق و اجازه دخول هوا برای انجام كامل واكنش گرمازا لازم است.SLEEVE ها باید با سیم هواكش گذاری تا عمق 13mm از كف (یا انتها) سوراخ شوند همین مورد برای ماسه پشت SLEEVE نیز باید انجام شود.

 

خشك كردن

دمای خشك كردن فیدكس نباید از 200OC بالاتر برود چرا كه ممكن است احتراق نابهنگام رخ دهد. زمان خشک كردن بطور كلی بستگی به شرایط محیطی دارد. یک راهنمایی ساده می گویدکه یک ساعت برای خشك كردن 2.5 CM ضخامت دیواره كافی است.

با افزایش مقدار آب این مخلوط زمان خشك كردن باید تا 50% افزوده شود.

 

جاگذاری اشكال فیدكس در قالبهای ماسه ای

اشكال فیدكس بعد از خشك كردن خیلی محكم هستند و فشارها و ضربه های معمولی كوبیدن ماسه را تحمل می كنند. قطعه فیدكس برای تشكیل محفظه تغذیه یا با رویه بالایی درجه(COPE) مانند شكل 2 و 3 جاگذاری و كوبیده می شود یا اینكه سوراخ، قبلاَ ایجاد شده سپس قطعة فیدكس جاگذاری می شود.

 

ریخته گری

مذاب به روشهای معمول در قالب ریخته می شود. هواكشهای بسته شده ممكن است موجب پاشش مذاب به اطراف شوند. حرارتSLEEVE فیدكس را مشتعل می كند و این اشتعال مذاب تغذیه را برای مدت طولانی در حالت سیال نگاه می دارد.

 

پوششهای سطح

سطح مذاب تغذیه باید با یك ماده عایق یا حرارت زا پوشانیده شود تا حرارت تلف شده از تشعشع سطح به حداقل برسد و بنابراین نهایت استفاده از حرارات تولید شده توسطSLEEVE فیدكس انجام شود. مواد مناسب (كه معمولاَ تحت عنوان ANTI-PIPING شناخته شده اند) عبارتند از :

فروكس برای چدن و فولاد و فیدول برای فلزات غیرآهنی و در ضمن پودر خشك فیدكس یك جانشین خوب و بعنوان تركیب پوشاننده سطح است اگر كه فروكس یا فیدول در دسترس نباشند.

ماده افزودنی برای حذف گوگرد از چدن و نگهداری آن در سرباره می باشد.

 

عملكرد محصول

با افزایش تقاضا برای ریخته گری های با كیفیت بالا، خصوصاَ در چدن های داکتیل كم گوگرد و كروی، مشكلات زیادی وجود دارند كه وقتی كك و قراضه با گوگرد بالا استفاده شوند ظاهر می گردند. بنابراین هر نوع فرآیندی كه استفاده از مواد نامطلوب را ممكن سازد به نفع صنعت ریخته گری است.

روش های متداول گوگرد زدایی شامل استفاده از كربنات سدیم یا كاربید كلسیم یا منیزیم است. جدا كردن سرباره سدیم و كاربید كلسیم از مذاب مشكل می باشد. در رابطه با كاربید كلسیم، مشكل انبار كردن نیز اضافه می گردد. منیزیم اگر چه به وسعت استفاده می شود و گوگرد زدایی و كروی كردن را در یك مرحله با هم انجام می دهد ولی زمانی كه مقدار گوگرد قبل از عملیات نامشخص باشد می تواند مشكلاتی را ایجاد كند.

در برخی موارد، بسیاری از ریخته گران ترجیح می دهند كه گوگرد زدایی را با یك عامل و كروی كردن را با منیزیم در دو فرآیند جداگانه انجام دهند.

فرمولاسیون دی سولفكس به گونه ایست كه یك سربارة بازی تشكیل می دهد كه گوگرد را از چدن یا فولاد حذف می كند. بنابراین دی سولفكس می تواند به طور كامل جایگزین فرایندهای كربنات سدیم و كاربید كلسیم شود و می توان آنرا تواَماَ با منیزیم برای كروی كردن استفاده كرد.

 

كاربرد محصول

بهبود گوگرد زدایی در پاتیل بستگی دارد به:

 

 1. دمای ذوب : هر چه دمای مذاب بالاتر باشد، واکنش بهتر انجام میشود.
 2. میزان اختلاط فلز و دی سولفكس : تا زمانی كه مقدار كاهش درصد گوگرد به سطح تماس بستگی دارد، حداكثر سطح تماس بایستی برقرار گردد.
 3. پوششهای پاتیل : حداكثر بهره وری در فرآیند وقتی است كه از پاتیلهای با پوشش بازی استفاده می كنیم نتایج بهتر وقتی حاصل می شوند كه آجر چینی با سربارة دی سولفكس پوشانده شده باشد. پاتیلها بایستی فاقد سرباره كوپولا و ماسه باشند.
 4. مقدار گوگرد قبل از فرآیند : هر چه مقدار گوگرد اولیه بالاتر باشد، حذف آن آسانتر است.
 5. مقدار مصرف دی سولفكس : بسته به مقدار گوگرد قبل از فرآیند دارد و حداقل مقدارمورد نیاز بین 75/0 تا 2 درصد از دی سولفكس می باشد.

 

مقدار مورد نیاز از دی سولفكس باید در ته پاتیل جا بگیرد و فلز به آهستگی روی آن ریخته شود. برای این كار معمولاَ از 3 تا 5 دقیقه توصیه می گردد. از دی سولفكس می توان در تمامی فرآیندهای معمول و مرسوم گوگرد زدایی استفاده كرد مانند پاتیل با توپی متخلخل، پاتیلهای ارتعاشی با سیستم های هم زدن القایی، فرآیندهای دو پاتیله، روش ساندویچی و روش ساده ریختن مذاب روی پودر دی سولفكس.

سرباره حاصله از فرآیند گوگرد چدن خاكستری با دی سولفكس تمایل به سیالیت دارد با افزدون سلاكس سرباره ضخیمتر می شود ولی در این صورت باید سریعاَ جمع آوری و جدا گردد زیرا به مرور زمان اسیدی تر میشود و امکان بازگشت گوگرد به مذاب بیشتر میگردد.

 

مزایا

 • دی سولفكس گوگرد را به خوبی در هر گونه فرآیند معمولی گوگرد زدایی حذف می كند.
 • امكان باقی ماندن آخالهای سرباره ای در مذاب و چسبیدن سرباره ها به دیواره پاتیل كاهش می یابد.
 • سربارة‌ دی سولفكس بعد از عملیات به راحتی قابل جدایش است.
 • فرآیند های كاربردی دی سولفكس در قطعات ریخته گری منتج به بهبود قابلیت ماشینكاری می شوند.
 • نگهداری و استفاده از دی سولفكس سالم و بی خطر است.

پودر عایق و گرمازا با قابلیت انبساط حجمی تا دو برابر، دود كم، دانسیته فوق العاده پایین و محتویات كم كربن می باشد.

 

سفارش مصرف

این محصول روی سطح تغذیه در خصوص فولاد، چدن و خصوصاَ جایی كه با توجه به قطر تغذیه نیاز به مواد با حساسیت بالا می باشد به كار می رود. حجم كم كربن این محصول باعث می شود كه كیفیت مذاب تغییر نكند.

 

هدف

این محصول تلفات حرارتی قابل ملاحظه ای كه در اثر عدم پوشش تغذیه ایجاد می شود را از بین می برد. به عنوان ماده حرارت زا به طور گسترده ای مورد استفاده می باشد. این محصول به گونه ای آماده شده است كه دانسیته پایین و بیشترین قدرت عایق كنندگی را دارد. از مهمترین مزایای آن، این است كه در اثر افزایش حجم و متخلخل بودن لایه ایجاد شده زمان عایق پذیری را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد كه از نظر اقتصادی قابل ملاحظه است. ضمن اینكه دود اضافی تولید نمی كند.

 

دستور العمل مصرف

بلافاصله پس از تكمیل بارریزی، آلدکس روی سطح تغذیه یا شمش اضافه می گردد . آلدکس به صورت غبار در نمی آید و به خوبی روی سطح جریان می یابد. بنابراین سطح تغذیه به راحتی توسط این ماده پوشیده می شود.

 

مزایا

این محصول به طور قابل ملاحظه ای هزینه تولید قطعه را كاهش می دهد. مزایای این محصول عبارتند از:

 • راندمان حرارتی كاملاَ خوب محصول كه ناشی از تولید حرارت مناسب به همراه زمان عالی عایق گردانی آن می باشد.
 • دانسیته پایین آن، كاربرد اقتصادی آن را در پی دارد. در مقایسه با مواد رایجی كه به این منظور استفاده می شوند، دانسیته آن نصف می باشد بنابراین میزان كاربرد آن نیز نصف می گردد.
 • به راحتی روی سطح ذوب جریان می یابد و تولید گرد و غبار آن كم است.
 • این محصول جهت شمش ریزی و ریخته گری قطعات سنگین فولادو چدن با مقاطع بزرگ قابل كاربرد می باشد.

بسته بندی استاندارد

كیسه های 10 كیلوگرمی

احتیاط های ایمنی و بهداشتی

همه مواد گرمازا در درجه حرارت های بالای 200 درجه سانتی گراد شعله ور می شوند در نتیجه این محصولات فقط در خصوص اهداف مشخص با روش و موقعیت صحیح به كار برده می شوند.

مراقبت های ویژه بایستی در خصوص محصولات آماده مصرف از نظر شعله وری تصادفی در كارخانه لحاظ گردد.

شعله های آزاد، پاشش مذاب و سیگار كشیدن می تواند منابع خطر باشند.

دركاربردهای معمول این محصول هیچ گونه خطر سلامتی وجود ندارد و لی استنشاق زیاد گازهای متصاعد از سوختن محصول زیان آور است. از گرد و غبار زیاد محصول دوری نمائید و همچنین دست و صورت را در صورتی كه به طور دائم در ارتباط با این محصول باشند بپوشانید. تهویه مناسب در محل ریخته گری تعبیه شود.

 

نگهداری

به طور تقریبی یكسال در جای خشك و خنك و به دور از منابع احتمالی آتش.

اینوكولین Inoculin

 1. ماده تلقیح كننده به مذاب چدن خاكستری و داكتیل در پاتیل برای تسریع عمل جوانه زایی.
 2. (اینوكولینz 25و 90z و 1CM گرید B & C)

دی سولفكس  Desulfex

 1. سولفور زدای مذاب چدن

فروژن Ferrogen

 1. سرباره گیر و گاز زدای چدن مالیبل، خاكستری و چدن با گرافیت كروی (انواع مختلف: 8 ، 12، 146)

فروتیوب Ferrotube

 1. تیوبهای حاوی مواد اكسیژن زدا برای مذاب چدن مالیبل و خاكستری

فروكس Ferrux

 1. پودر عایق كه روی تغذیه ها و پاتیل ریخته می شود و باعث کاهش اتلاف حرارت ، افزایش راندمان تغذیه وهمچنین انجماد جهت دار در تغذیه می گردد.
 2. (انواع مختلف: 707 ، N, 250)

آلدکس Aldex

 1. پودر عایق و گرمازا قابل انبساط برای تغذیه های چدنی ، فولاد و شمش ریزی تکباری که باعث افزایش راندمان تغذیه همچنین انجماد جهت دار می گردد.

فیدکس Feedex

 1. پودر گرمازای تغذیه مخصوص فولاد و چدن
 2. (انواع مختلف 50 & M 100)

جوانه زای بلوکی25 Z

گروهی از پودرهای گداز آور و تمیز كننده برای پاكسازی و بهبود كیفیت چدنهای خاكستری، چكش خوار (Malleable) و نشكن می باشند.

 

نیاز به فروژن

تحت شرایط مشخصی،‌ عناصر موجود در چدن مذاب مثل سیلیسیم ، منگنز ، آهن و در مورد چدن نشكن، منیزیم، متمایل هستند كه به صورت اكسید یا دیگر تركیبات غیر فلزی درآیند. این تركیبات ممكن است در طی گوگرد زدایی ،‌ پالایش یا عملیات آلیاژی تشكیل شوند و به همراه تركیبات غیر فلزی ای كه در آهن حل ناپذیرند تمایل به معلق ماندن در مذاب دارند و فقط زمانی بر روی سطح شناور می شوند كه تعدادی از ذرات به هم بپیوندند. مواد غیر فلزی بر روی سطح مذاب سر باره ای را تشكیل می دهند كه در تماس با نسوزهای سرد كوره یا پاتیل منجمد می شوند و موجب رسوبی میشوند كه می تواند بهره وری در عملیات بارریزی را پایین بیاورد و در نتیجه قطعات معیوب به وجود می آید.

در مذابهایی كه عملیاتی در خصوص آن صورت نپذیرد معایب زیر ممكن است منسوب به سر باره باشند:

عیوب سر باره ای: ناشی از بدام افتادن سطحی خصوصاً در چدنهایی كه با منیزیم آماده شده اند.

آخالهای سر باره ای: منتهی به عدم رضایت در سرباره گیری و بار ریزی می گردد.

مك و تخلخل: ناشی از واكنش بین فلز مذاب و سیلیكات آهن یا سولفید منگنز می باشد.

سرد جوشی و نیامد: ناشی از كمی سیالیت فلز كه خود در اثر مقدار بالای آخالهای غیر فلزی می باشد.

خواص مكانیكی و متالورژیكی پایین: منتج از مقادیر بالای آخالهای غیر فلزی می باشد.

تا چند سال اخیر ریخته گران متحمل سختی های زیادی می شدند، به عنوان مثال هزینه تامین مخارج و وسایل پالایش مذاب و اجرای تمیزكاری و تعمیر كوره ها و پاتیل ها زمان و هزینه زیادی را به خود اختصاص می داد.

با ظهور فلاكس ها ، عیوب ریختگی ناشی از سرباره به حداقل رسید و به همان میزان طولانی كردن عمر نسوز كوره ها و پاتیل ها توام با سود مالی قابل توجهی نیز امكان پذیر شد.

محدوده محصولات فروژن برای به هم پیوستن مواد غیر فلزی معلق و شناور در چدن مذاب طراحی شده است و سر باره ای تولید می كند كه به آسانی جمع آوری می شود و بر روی جداره كوره ها و پاتیل ها نیز رسوب نمی كند.

 

فروژن 146

فروژن 146 جهت جمع آوری اینكلوژنهای اكسیدی و سرباره در خصوص چدنهای نشکن مورد استفاده واقع می شود. این محصول ، مقدار منیزیم یا اثر ریز ساختار گرافیتهای كروی این نوع چدنها را تغییر نمی دهد. این محصول یك فلاكس كاملاً فعال است كه اكسید های منیزیم را جمع خواهد كرد و از جوش خوردن به دیواره پاتیل جلو گیری می كند و به خصوص برای صنایعی كه مشكلات سر باره ای در شرایط سخت دارند توصیه می شود. فروژن 146 ممكن است به هنگام ریختن مذاب اضافه شود یا اینكه روی سطح مذاب پس از ریخته شدن پاشیده شود. همچنین ممكن است كه بخشی از آن در ته پاتیل جای داده شود و بخش دیگر حین ریختن مذاب اضافه گردد. یك فلاكس مذاب شكل می گیرد كه به سرعت تركیبات غیر فلزی تشكیل شده در اثر توربولانس واكنش های منیزیم را جذب می كند. بر اساس كیفیت مذاب بین 01/0 تا 2/0 در صد وزنی مذاب به كار میرود. فروژن 146 بایستی به پاتیل كروی كننده یا هر پاتیل جنبی دیگر اضافه شود.

 

فروژن 8

ماده ای شبیه به فروژن 146 است و به همان میزان و روش به كار برده می شود. این ماده هر چند كه فعالیت كمتری دارد ولی در موقعیتهایی كه مشكلات سر باره ای خیلی جدی نیستند به كار می رود. وقتی كه كار برد در مورد حمله به جداره پاتیل باشد بهای فروژن 8 كمتر از فروژن 146 می باشد.

 

فروژن 12

محصولی برای گاززدایی و پالایش گازی چدن خاكستری است. این محصول همچنین برای عملیات پاتیلی چدن قبل از كروی كردن گرافیتها توسط منیزیم به كار میرود. فروژن با نسبت تقریبی 05/0 در صد وزنی مذاب (500 گرم برای هر تن چدن) اضافه می شود به این ترتیب كه تمام یا بخشی از آن را در ته پاتیل قرار می دهند و مذاب را روی آن می ریزند. برای مذابهای با وزن بیش از 250 کیلوگرم نتایج بهتر وقتی بدست میآیند که 4/1 فروژن را در پاتیل قبل از ذوب ریزی جاسازی کرده، بقیه فروژن را با فاصله های زمانی به جریان مذاب بیافزاییم.

 

توجه

فروژن 12 حاوی آلومینیوم است كه به تشكیل حفرات سوزنی (pin – holing) در قطعه ریختگی كمك می كند.

 

نكات مهم

فروژن كیفیت قطعات ریختگی را بهبود می بخشد چرا كه عیوب ظاهری را از قبیل تخلخلهای سطحی ، سرد جوشی ،‌ نیامد و عیوب ناشی از سرباره و همچنین چین خوردگیهای روی چدن را به حداقل می رساند.

 • فروژن شرایط درونی قطعه را بهبود می دهد چرا كه از ورود ناخالصی های غیر فلزی جلوگیری می كند و سرباره را به دام می اندازد.
 • استفاده از انواع مختلف فروژن ساده و راحت می باشد.
 • رسوب سرباره/ نسوز پاتیل در كوره های القایی كانالی با استفاده صحیح از فروژن بطور قابل ملاحظه ای به تعویق می افتد. این امر موجب می شود كه كوره عمر بیشتری داشته و میزان القای آن نیز افزایش بیابد.
 • رسوب سرباره بر سطوح و دیواره جانبی كوره در كوره های القایی با استفاده از فروژن زدوده شده‌،‌ همچنین از رسوب جدید جلوگیری می كند.
 • رسوب سرباره در پاتیلها نیز با استفاده مرتب و صحیح از فروژن زدوده میشود. این امر موجب می شود كه عمر پاتیل افزایش یابد و مجرای ریزش (ناودانك) پاتیل همیشه تمیز بماند.
 • با استفاده از فروژن وسایل كمكی نسوز مانند توپكهای پلانجینگ از رسوب سرباره تمیز می مانند.

FRM provides a wide range of coatings for both ferrous and non ferrous foundries.

It is essential to coat the sand or permanent moulds surfaces which is in contact with molten metal. The molten metal, which flows into theses moulds, is highly aggressive, and casting integrity can be adversely affected by undesired interactions with the substrate.

FRM`s coating products are designed to provide a perfect surface finish for both ferrous and non ferrous foundries. These refractory coatings provide a protective barrier between the molten metal and the mould or core substrate. This barrier ensures the integrity of the as-cast surface of the finished component

to prevent casting defects such as:

 

 • Metal Penetration
 • Sand burn-on
 • Sand wash
 • Poor Casting Strip
 • Mould Erosion
 • Gas Defects
 • Metal / Mould Reactions
 • Sand Expansion Defects
 • Metallurgical Defects

 

Coatings for steel foundry

For moulds and cores of different sections and weights in steel castings. FRM provides a wide range of coatings for any type of steel such as manganese and heat resistant steels.

 

Coatings for iron foundry

For moulds and cores of different sections and weights in cast iron and grey iron castings.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coatings for non-ferrous casting

 • A range of water and solvent based coating products for aluminium and copper casting applications.
 • permanent mould coatings which are blends of insulating and/or lubricating refractory materials.                                                                                                                  FRM range of coatings are as follows:

Alcohol-based coatings for low carbon steel and alloy steels.

FR flow 100, 200, 300, 400, FR cote 55S, FR cote 55Z, FR mold 30Z,   FR cote 55, FR cote 55Z

Alcohol-based coatings for manganese steel

FR mold 31MT, FR cote 31P

Water-based coatings for steels, billet casting and tools dressing

FR paint 256, FR tec 310, FR cote 110 &        EX 110

Alcohol-based coatings for cast irons

FR mold 100M, FR mold 6,  EXM11 , Alcote & Alcote B

Alcohol-based coatings for heat resistant steels

FR mold 100

Coatings for billet and slab casting

BSCOTE

Water-based coatings for cast irons

FR cote Ultima, FR cote Prime, FR cote XL, FR cote BD, FR tec 150, FR tec 210, FR paint 212, FR cote W210

Water-based die coatings for low-pressure and gravity castings of aluminum and its alloys.

FR dy 6ESS, 11, 34, 39, 140ESS, 87M

Die coatings and anti-welding/soldering lubricants for die casting of aluminum alloys

FR  dy 98, FR lub 1, & HYKOGEEN CP43

Coatings for gravity casting of brass

FR dy 61 & 61M

Coatings for hot forging

FR  dy 20M, 21M, 21MT

full mould coatings for cast irons

FR foam T20, FR  foam 702FM

Water-based coatings for centrifugal casting of cast irons

FR cote spin

Water-based coatings for casting of aluminum and its alloys

FR tec 150 & FR tec 460

Coating for rollers of the rolling process

FR cote 20R

Conventional sand feeders give poor casting yield, and have large casting contact area  which lead to high fettling cost. The principles of using exothermic and insulating  sleeve as a method of increasing feeding efficiency of a feeder have been well established for a number of years.

 

FRM provides range of exothermic/insulating sleevess. With their exothermic/insulating nature, the feeding efficiency of  feeder sleeve is high and so a conventional sand feeder  can be replaced by much smaller  sleeve, whilst maintaining feed performance. Hence, casting yield is significantly increased and due to smaller contact area of the  feeders, fettling cost is reduced

 

Sleeve minimises initial chill as the feeder gets filled.  Gradually,as the head settles, a vigorous exothermic reaction is initiated and a large amount of heat is made available to the riser metal.

On the completion of the exothermic phase, the insulating properties of the sleeve matrix take over again ensuring the total solidification time of the riser metal is substantially extended.

Sleeve therefore has a triple action - initial insulation an exothermic second phase and final long term insulation - thus offering optimum feed characteristics.

Insulating sleeve Sleeve S

Insulating exothermic feeding sleeves(cylinder shape)

Sleeve 2000 PLUS
اInsulating exothermic feeding sleeves(oval shape) Sleeve 2000 PLUS OVAL

Insulating exothermic feeding sleeves(neck down shape)

Sleeve 2000 PLUS N

Insulating exothermic pad

PAD-N330

For information for different sizes and the specifications please contact our expert at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

(blind sleeve) Sleeve -

 

Sleeve 2000PLUS

MG

(cm)

ME

(cm)

dU

(mm)

DU

(mm)

d0

(mm)

D0

(mm)

h
(mm)

H

(mm)

Capacity
(dm3)

Packing

Sleeve 2000PLUS 4/7

0.75

1.20

41.5

62.5

35.5

59

63

71.5

0.07

52

Sleeve 2000PLUS 4/95

0.80

1.30

42.5

63.0

36.0

59.0

85.0

97.0

0.10

 

Sleeve 2000PLUS 5/8

0.95

1.50

51

73

48

70

70

80

0.13

78

Sleeve 2000PLUS 6/9

1.05

1.70

57

80

52.5

76

76

91

0.18

56

Sleeve 2000PLUS 6/12

1.10

1.80

58.5

79

50

73

105

116.5

0,25

56

Sleeve 2000PLUS 7/10

1.25

2.00

69

94

65

89

86

99

0.30

24

Sleeve 2000PLUS 8/11

1.40

2.25

79

102

71.5

98

98

110

0.42

24

Sleeve 2000PLUS 9/12K

1.55

2.50

89

115

81

110

105

120

0.58

12

Sleeve 2000PLUS 9/12

1.78

2. 85

93

121

81

130

154

170

0. 80

12

 

 

 

Table of Sleeve (Cylindrical open sleeve)

Sleeve 2000PLUS

MG

(cm)

ME

(cm)

H

(mm)

d
(mm)

Capacity (dm3)

Packing

Sleeve 2000 PLUS X 80

1.19

1.84

65

72-79

0.291

15

Sleeve 2000 PLUS X 90

1.34

2.1

70

83-90

0.411

15

Sleeve 2000 PLUS 80*150

1.57

2.43

150

80

0.75

 

Sleeve 2000PLUS 100*150

1.87

2.81

150

100

1.18

16

Sleeve 2000PLUS 125*150

2.21

3.31

150

125

1.84

8

Sleeve 2000PLUS 150*150

2.50

3.75

150

150

2.65

6

Sleeve 30NPLUS 150X200

2.73

4.1

200

150

3.53

6

Sleeve 30N PLUS 180

3.16

4.58

200

185

5.37

6

Sleeve 30N PLUS 225

3.65

5.11

200

230

8.30

4

Sleeve 30N PLUS 275

4.12

5.76

200

280

12.31

2

Sleeve 30N PLUS 320

4.44

6.43

200

320

16.08

1

Sleeve 30N PLUS 275-300

4.71

6.60

300

280

17.81

1

Sleeve 30N PLUS 350

4.70

6.58

200

355

19.79

2

Sleeve 30N PLUS 400

5.00

7.00

200

400

25.12

1

Sleeve 30N PLUS 500

5.56

7.78

200

500

39.25

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table of Sleeve N (neck down- exothermic sleeve)

 

Sleeve 2000PLUS N

MG

(cm)

ME

(cm)

d0
(mm)

D0
(mm)

h

(mm)

H

(mm)

Du
(mm)

N

(mm)

Capacity (dm3)

Packing

Sleeve 2000Plus 0N

1.0

1.5

50

75

15

100

55

30

0.19

28

Sleeve 2000Plus 1N

1.4

2.1

78

100

27

100

69

38

0.42

15

Sleeve 2000Plus 2N

1.5

2.2

85

114

34

100

74

45

0.49

15

Sleeve 2000PLUS 3N

1.8

2.7

94

130

43

150

76

48

0.92

12

Sleeve 2000PLUS 4N

2.1

3.2

106

132

52

200

76

48

1.5

12

Sleeve 2000PLUS 5Ni

2.4

3.6

127

153

64

200

89

61

2.2

12

Sleeve 2000PLUS 5N(153*200)

2.6

3.8

153

202

78

200

125

81

3.09

6

Sleeve 2000PLUS 6N

2.7

4.1

157

183

78

200

102

74

3.1

6

Sleeve 2000PLUS 7N(ZTA(5-6)(175*200))

2.9

4.4

175

222

90

200

132

88

3.9

6

Sleeve30N PLUS (8N-300)

3.8

5.7

225

270

105

300

140

100

8.5

2

Sleeve 30N PLUS 11N

4.6

6.7

355

415

155

200

240

175

13.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table of Sleeve (Oval exothermic sleeve)

OVALSleeve2000 Plus

MG

(cm)

ME

(cm)

a
(mm)

b
(mm)

H

(mm)

W

(mm)

Capacity (dm3)

Packing

Sleeve2000 PlusO4

1.70

2.60

60

147

150

15

1.20

12

Sleeve2000 PlusO5

2.00

3.00

80

160

150

20

1.70

6

Sleeve2000 PlusO6

2.60

3.90

100

200

200

20

3.50

6

Sleeve2000 PlusO7

2.90

4.40

120

240

200

22

5.10

4

Sleeve2000 PlusO8

3.20

4.8

140

280

200

24

7.00

3

Sleeve2000 PlusO9

3.60

5.20

160

320

200

26

9.10

3

Sleeve2000 PlusO10

3.80

5.50

180

360

200

28

11.60

3

Sleeve2000 PlusO11

4.20

6.10

200

400

200

30

14.30

3

Sleeve2000 PlusO12

4.61

6.68

230

455

200

33

18.42

2

Sleeve2000 PlusO13

4.82

7.00

250

495

200

32

21.78

2

Sleeve2000 Plus 100x160x200

2.45

3.56

100

160

200

20

2.65

6

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Table of Sleeve ( exothermic Pad)

Packing

H

(mm)

T

(mm)

L1

(mm)

L

(mm)

Sleeve 30N plus

5

150

68

144

540

540*150*67

5

250

30

50

530

530*250*30

5

360

40

109

450

450*360*40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Table of Direct Pouring Unit

DPU

MG

(cm)

ME

(cm)

d1
(mm)

D1
(mm)

H

(mm)

d2

(mm)

D2

(mm)

Capacity

Packing

DPU ф 50

1.26

2.01

66

95

153

38

102

0.432

-

DPU ф 70

1.65

2.64

88

122

175

58

130

0.912

12

DPU ф 90

2.06

3.31

110

140

210

75

150

0.1749

-

DPU ф 125

2.73

4.36

147

180

250

105

190

0.382

-

 

1

Silicon carbide ceramic foam filters for cast irons

FC-SiC
2

Zircon ceramic foam filters for steel castings

FC-Zr
3 Alumina ceramic foam filters for Aluminum alloys castings
FC-AL
 

 

 

Moulds and cores used in foundry must be hard enough to withstand the casting process, but must breakdown after solidification so that the casting can be easily removed from the mould.

FRM has produced specific additives of cores and moulds for different foundries for many years.

FRM core and mould additives are divided into four main types:

 • Silicate binders

binders are based on sodium silicates that have been optimised to accommodate the varying casting processes, thus guaranteeing best decomposition.

 

 • Mould and core adhesive

glues and sealants and self-setting or air drying adhesives.

 

 • Liquid breakdown agent for CO2 process

Additives for Sodium Silicate/sand mixture to improve breakdown of the sand compact after casting

 

 • Liquid and powder parting agent for shell sand systems

Either liquid or powder form have their own advantages.  They cause Mould and core materials part easily and cleanly from the pattern or box and also from each other.

 

Silicate binders FR bindsil 1, 10 & 100

Core and mould adhesives

FR fix 8, 21 % 25

Repairing binders for core and joints surfaces

FR corsil

Liquid breakdown agent for CO2 process

FR corcrak 60 & 60M
Liquid parting agent for shell sand system FR release 80 & 80 IK
powder parting agent for shell sand system FR release 55

Liquid resin for preventing sand wash

FR cote H2

 

FRM provides a wide range products for metals treatment for both ferrous and non-ferrous alloys foundries.

FRM`s treatment products depended on your demands, can perform as a barrier against gas absorption, cleansing, and modifying agent to improve the efficiency and preventing casting defects such as:

 • Gas Defects
 • Metallurgical Defects

FRM`s ferrous metal treatment products are generally as listed below for more information contact us.

 • Cast iron inoculants
 • Deoxidation products
 • Desulfurizing powders
 • Inclusion removing products

 

Cast iron inoculants FR inocolant 1CMB, FR inocolant 1CMC
Anti-piping powders
FR coverex 707, FR coverex 250N & FR dex
Exothermic powder for feeding efficiency
FR feed 50 & FR feed 100M
Deoxidation products
FR tube L1
Inclusion removing products
FR fero 8, 12 & 146
Desulfurizing powders
FR desulfex 2
Page 4 of 5

Exhibition