شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری دعوت به عمل می آورد که از غرفه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو در تاریخ 13 لغایت 16 آذرماه 1396واقع در سالن 10-11 غرفه K01  بازدید به عمل آورند.

شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری که از غرفه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تبریز در تاریخ 20 تا 23 تیرماه 1396بازدید نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارا می باشد

 

.

 

 

شماره ۱۳۶ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای خرداد و تیر ۱۳۹۶ منتشر گردید.

Page 1 of 7

News