شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید ،صنعتگران و کارشناسان صنعت ریخته گری که از غرفه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تبریز در تاریخ 20 تا 23 تیرماه 1396بازدید نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارا می باشد

 

.

 

 

شماره ۱۳۶ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای خرداد و تیر ۱۳۹۶ منتشر گردید.

شماره ۱۳۵ از ماهنامه صنعت ریخته گری برای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر گردید .

Page 1 of 7

News