مورد مصرف

 

فروكس N250 پودری است عایق جهت گرم نگه داشتن پاتیل های فولادی و تغذیه با خواص اسیدی.

 

كاربرد

پودر عایق و سبك فروكس پس از شروع بارریزی به تاندیش اضافه می گردد. برای مراحل طولانی بایستی مقادیر كمتر فروكس به تناوب اضافه گردد. كاربرد آن روی پاتیل ساده بوده و نیاز به دستورالعمل خاصی ندارد.

 

میزان مصرف

15 الی 25 كیلو گرم به ازای متر مربع ذوب استفاده می گردد.

 

 

خواص

دانسیته پائین، خواص عایق گردانی عالی، توزیع بسیار راحت و سریع به همراه كمترین سـرباره و خواص اسیدی، این محصـول را بـرای كاربرد جهت فـولاد و ریخته گری های طولانی كاملاً مساعد ساخته است.

 

مقادیر استاندارد فیزیكی

0.35 g/cm3 دانسیته
0.17 Cal/cm2.Sec نرخ افت گرما

 

با استفاده از پودر فروكس در پاتیل میانی می توان با حداقل درجه حرارت بار ریزی ریخته گری را شروع كرد با اطمینان از اینكه ریخته گری بدون مشکل ادامه می یابد.

این محصول گرد و غبار و دود اضافه ندارد.

 

مزایا

 

  • حداقل اتلاف حرارت
  • تمیز ماندن پاتیل بعد از ریخته گری
  • زیاد شدن عمر خاك نسوز
  • كاهش ناخالصی های غیر فلزی

 

 

بسته بندی

فروكس در كیسه های 20 كیلویی دو جداره بسته بندی می شود.

 

نگهداری

به طور تقریبی یكسال در جای خشك و خنك و به دور از گرما یا منابع آتش