محدوده اي از فلاكس ها براي پوشاندن ،‌ محافظت و تميز كردن آلومينيوم مذاب و آلياژهاي آن.

 

 

محصول

كاورال محدوده اي از فلاكس هاست كه به منظور پوشاندن و سرباره گيري آلومينيوم مذاب و آلياژهايش، اصلاح آلياژ هاي   Al-Si بازيابي آلومينيوم از سرباره ، اصلاح تراشه هاي  سوراخكاري و تراشكاري و براي جابه جايي اكسيدهاي روي جداره كوره به كار مي رود.

 

 

وظيفه محصول

فلاكس هاي پوشان و  سرباره گير

محافظت فلز مذاب از اكسيداكسيون و همچنين تميز كردن مذاب از طريق جذب اينكلوژنهاي اكسيدي .  اين فلاكس گرمازاست و باعث برگشت آلومينيوم به فلز مذاب مي شود.  فلاكسهاي اصلاح كننده اندازه ذرات يوتكتيك Al- Si را بوسيله سديم فلزي موجود در مذاب اصلاح ميكنند. (کاورال 5، 11S،66)

 

فلاكسهاي بازيابی

آلومينيوم موجود در سرباره به علت واكنش هاي گرمازاي شديد اين فلاكس، مذاب مي شود.

 

فلاكسهاي اصلاح كننده

بازيابي فلز را در ذوب تراشه هاي تراشكاري و سوراخكاري به وسيله جذب انتخابي اكسيد ها افزايش مي دهد و از اكسيداسيون نابه هنگام در بدو ورود مذاب به ته بار جلوگيري مي كند.  (کاورال 57 )

 

 

فلاكسهاي تميز كننده كوره

اكسيدهاي جوش خورده روي جداره كوره را به وسيله واكنش هاي شيميايي و گرما زا كاهش مي دهد. (کاورال 88)

 

دستورالعمل مصرف

 

فلاكس هاي پوششی

مقدار توصيه شده در جدول داده شده را در دو مرحله اضافه كنيد.  نيمي از آن را به محض آنكه شارژ شروع به ذوب مي كند و مابقي زمانيكه كل شارژ ذوب مي شود بايستي روي كل سطح توزيع شود.  تا جايي كه ممكن است پوشان را به طور كامل توزيع كنيد.

 

فلاكس هاي پوشاننده و سرباره گير

مقدار توصيه شده را در دو مرحله اضافه كنيد (نيمي در طول ذوب و باقي مانده را زماني كه مذاب حدوداً براي ريختن آماده است.) فلاكس را به  سرباره فرو بريد تا يك سرباره پودري با شعله قرمز به دست آيد.  سپس براي ريخته گري سرباره گيري كنيد.

 

فلاكس هاي اصلاح كننده

ابتدا گاززدايي كرده و سرباره گيري كنيد.  زماني كه به درجه حرارت مورد نياز برسد،‌ فلاكس اصلاح كننده را روي سطوح تميز بپاشيد.  وقتي خميري مي شود حدود 3 دقيقه به خوبي روي مذاب عمل مي كند.  اجازه دهيد كه 5 تا 10 دقيقه قبل از ريختن باقي بماند.

 

فلاكس تميز كننده كوره

كاورال 88 را روي جداره كوره به كار بريد به خصوص در نواحي كه  اكسيد هاي ضخيم  ايجاد شده اند و بلافاصله بعد از عمليات تخليه مذاب از كوره با يك وسيله مناسب اكسيد ها را از ديواره كوره بتراشيد.

 

مزایا

  1. فلاكس هاي پوشاننده از اكسيداسيون آلومينيوم در طول عمليات ذوب جلوگيري نموده و افت آنرا كاهش مي دهند.  بنابراين بازدهي فلز مذاب از شارژ را افزايش مي دهند.
  2. فلاكس هاي سرباره گير اكسيد ها و اينكلوژنهاي غير فلزي را جذب مي كند.  اين فلاكس ها،‌ شيوع اينكلوژنها را در قطعات ريخته گري و همچنين تلف شدن فلز از سرباره را كاهش مي دهد.
  3. فلاكس هاي اصلاح كننده خواص مكانيكي آلياژهاي Al-Si را از طريق اصلاح ريز ساختار يوتكتيك افزايش مي دهد.
  4. فلاكس هاي بازيابي كننده استخراج ماكزيمم آلومينيوم از سرباره داغ  را ممكن مي سازد.
  5. فلاكس هاي بازيابي كننده، افت مذاب را در ذوب تراشه هاي تراشكاري ها و سوراخكاري ها به حداقل مي رسانند.
  6. فلاكس هاي تميز كننده كوره،‌ ظرفيت ابتدايي ذوب در كوره را باز  مي گردانند و راندمان كوره و عمر لايه هاي دير گداز را افزايش        مي دهند.

 

 

بسته بندي استاندارد

 

كيسه هاي 25 كيلو گرمي.

 

 

احتياط

كاورال بايستي در جاي خشك و خنك نگهداري شود.  هرگز نبايستي كيسه هاي محتوي كاورال در معرض رطوبت اتمسفر باز گذاشته شود چون در عملكرد آن موثر است.

توضیحات

نوع آلیاژ

نوع سرباره

نرخ کاربرد

رنگ

محصول

همچنین از تشکیل سرباره دیواره کوره جلوگیری می کند. تمام آلیاژ ها به جز آلیاژهای شامل بیش از 1% منیزیم خشک 1% سفید کاورال 5
استفاده عمومی مانند نوع 5 خشک 1% سفید کاورال 11
استفاده عمومی مانند نوع 5 خشک 1% صورتی کاورال 11S
بدون سدیم آلیاژهای حاوی 1-10% منیزیم و آلیاژهای هایپر یوتکتیک Al-Si خشک 2-3% زرد کاورال 66
پاک کردن سرباره اکسیدی از دیواره کوره - - بستگی به سایز کوره دارد. سفید کاورال 88
ذوب تراشه ها تمام آلیاژها به جز آلیاژهای با منیزیم بالا مایع 2-10% زرد کاورال 57
بهسازی آلیاژهای هیپویوتکتیک آلیاژهای Al-Si مایع 3% آبی کاورال 36A