پودر اگزوترم برای افزایش راندمان تغذیه

 

سفارش مصرف

جهت كاربردهای سطح تغذیه در مورد قطعات پایه آلومینیوم و مس به منظور كاهش تلفات حرارتی به محیط می باشد.

 

هدف

بعد از ریخته گری ،‌ مواد اگزوترمیك یا تركیبات تولید كننده حرارت برای تغذیه، روش مناسبی برای كنترل تلفات حرارتی ناشی از تشعشع یا كنوكسیون سطوح باز است. از آنجائیكه تغذیه بایستی آخرین قسمت از قالب باشد كه منجمد می شود،‌ برای آنكه پتانسیل طراحی شده تغذیه بدست آید، بایستی یا تغذیه را بزرگتر و حجیم تر از قسمتهای دیگر قطعه ریخته گری در نظر گرفت یا افت درجه حرارت به ماسه و محیط را كنترل نمود.

تغذیه كور (بسته) برای وزن و اندازه های مینیمم تغذیه به كار می رود. درجه حرارت بهتر حفاظت می شود به خصوص در مورد رنج كوتاه انجمادی یا آلیاژهای پوسته ای از قبیل : LM6 برنزآلومینیوم و برنج با مقاومت كششی بالا به كار می رود.

 

فیدول 9

انتخابی صحیح برای همه آلیاژهای آلومینیوم و برای همه قطرهای تغذیه می باشد. فیدول 9 حساسیت بالایی دارد و ماده اگزوترم قوی ای است كه تولید یك پوسته سخت می كند و همچنین یك فاصله هوایی برای افزایش عایق پذیری در طول مراحل بعدی انجماد ایجاد می كند.

به اندازه ای از پودر استفاده كنید كه یك لایه با ضخامت 5/2 – 2 سانتیمتر ایجاد كند. لایه پودر فیدول به وسیله حرارت ناشی از مذاب مشتعل خواهد شد و به شدت خواهد سوخت. مقداری دود سفید در این مرحله متصاعد

می شود كه بایستی با تهویه مناسب به بیرون كارخانه انتقال داده شود. زمانی كه واكنش ها به پایان رسید،‌اگر نیاز باشد،‌فلز بیشتری می تواند اضافه شود. در صورت نیاز پوسته را بشكنید یا اینكه می تواند تا پایان انجماد باقی بماند.

 

مزایا

ماكزیمم مزیت تغذیه محیطی حاصل می شود.

برای مصرف ساده است.

جهت مصرف اقتصادی است

در راندمان تغذیه گذاری، پیشرفت عالی دارد.

افزایش بازدهی قطعه و ضایعات كمتر

 

بسته بندی

كیسه های 25 كیلو گرمی.

 

احتیاط های ایمنی و سلامتی

همه انواع این مواد اگزوترم در درجه حرارت بالای 200 درجه سانتی گراد مشتعل می شود و به صورت پایدار می سوزد تا گرمای شدیدی آزاد كند.

بنابراین بایستی برای اهداف مناسب در وضعیت های صحیح به كار برده شوند. برای مقادیر انبار شده و آماده مصرف در كارخانه بایستی مراقبت بیشتری از نظر اشتعال غیر منتظره صورت پذیرد. شعله های آزاد ، پاشش مذاب و سیگار كشیدن منابع خطر هستند. از آب برای كنترل سوختن مواد اگزوترم استفاده نكنید. بایستی با ماسه خشك پوشیده شود تا واكنش فروكش كند. در مصارف عمومی خطر سلامتی وجود ندارد اما تنفس دود غلیظ حاصل از سوختن می تواند مضر باشد. از بلند كردن پوسته اضافی اجتناب كنید. صورت و پوست را اگر در معرض محصول به مدت طولانی است بپوشانید

محصول بایستی در جای خشك و خنك و بدور از منابع احتمالی قابل اشتعال نگهداری شود.