دوشنبه, 10 شهریور 1393 ساعت 13:36

حضور فارس ریزان مواد در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فلزات ،فولاد،متالورژی ،قالب‌سازی ،آهنگری و ریختگری مشهد-آبان ماه 93

بیست الی بیست و سه آبان

ساعات بازدید :16 الی 22

محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد

سالن فردوسی-غرفه C17