شرکت فارس ریزان مواد از تمامی اساتید، کارشناسان و صنعتگران گرامی که از غرفه این شرکت در چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران بازدید به عمل آوردند کمال تشکر و قدردانی را دارد. این کنفرانس در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت ماه سال 95 در هتل المپیک تهران برگزار گردید.

شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید، کارشناسان و صنعتگران محترم عرصه ریخته گری که از غرفه این شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی  ایران متافو در تاریخ 25 تا 28 آبان ماه 94 بازدید نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارا می باشد.

بزرگترین گردهمایی صنعت ریخته گری جهان در تاریخ 26 تا 30 خرداد ماه 1394 در نمایشگاه گیفا 2015 در شهر دوسلدورف آلمان برگزار گردید.

شرکت فارس ریزان مواد از کلیه اساتید، مدیران و کارشناسان صنعت متالورژی که از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند کمال تشکر و قدردانی را دارد.


صفحه1 از3