There is no translation available.

پودر اگزوترم برای افزایش راندمان تغذیه

 

سفارش مصرف

جهت كاربردهای سطح تغذیه در مورد قطعات پایه آلومینیوم و مس به منظور كاهش تلفات حرارتی به محیط می باشد.

 

هدف

بعد از ریخته گری ،‌ مواد اگزوترمیك یا تركیبات تولید كننده حرارت برای تغذیه، روش مناسبی برای كنترل تلفات حرارتی ناشی از تشعشع یا كنوكسیون سطوح باز است. از آنجائیكه تغذیه بایستی آخرین قسمت از قالب باشد كه منجمد می شود،‌ برای آنكه پتانسیل طراحی شده تغذیه بدست آید، بایستی یا تغذیه را بزرگتر و حجیم تر از قسمتهای دیگر قطعه ریخته گری در نظر گرفت یا افت درجه حرارت به ماسه و محیط را كنترل نمود.

تغذیه كور (بسته) برای وزن و اندازه های مینیمم تغذیه به كار می رود. درجه حرارت بهتر حفاظت می شود به خصوص در مورد رنج كوتاه انجمادی یا آلیاژهای پوسته ای از قبیل : LM6 برنزآلومینیوم و برنج با مقاومت كششی بالا به كار می رود.

 

فیدول 9

انتخابی صحیح برای همه آلیاژهای آلومینیوم و برای همه قطرهای تغذیه می باشد. فیدول 9 حساسیت بالایی دارد و ماده اگزوترم قوی ای است كه تولید یك پوسته سخت می كند و همچنین یك فاصله هوایی برای افزایش عایق پذیری در طول مراحل بعدی انجماد ایجاد می كند.

به اندازه ای از پودر استفاده كن